350g Steak z krkovičky s viedenskou cibuľkou/1, príloha podľa ponuky